Ladies Article
Nov 07, 2012  Views 2571
Sep 07, 2013  Views 2344
wiuiu ri f.fkk flala youqo@
Dec 16, 2015  Views 2357
Mar 13, 2013  Views 2532
Sep 25, 2012  Views 2388
Jan 03, 2013  Views 2459
Jul 30, 2013  Views 3183
ux., Èkfha§ Wvrg uq,a we÷u we£ug fmr fïjd oek.kak
Jun 06, 2014  Views 2722
  Models mirror
HSBC Colombo Fashion
images (140)
Prinky Rasee
images (23)
swimming girl
images (0)
Chanudi Niluka Kodikara
images (40)
  Song of the Day - Lyrics
sihina kandak obe ad
kohe ho hindi nam ob
rahase handana apa h
Ma Ekkala Amanapa We
danno budunge sri dh
Adare Tharam
  Films
Ruhaani Taqat
Sudu Kaluwara
Age Wayraya
Adare Namen
Madhu Chandralekha C
Punarppaththiya sinh
  Cartoons
Ben Ten Sinhala Cart
Hitiyoth Hondata Had
WALAS MULLA (152) 20
ALI MALLI MAMAI 54
Chandi Sinhala Carto
NIM NETHI KATHAWA 17
fï f,dafl fyd|u wïud''yeuodu i;=áka bkak''iñ;df.a oEi l÷,ska f;;a l< ¥ ldúkaoahd f.a Birthday imarhsia tl ^VIDEO&
Jan 10, 2018 03:31 pm
view 292 times
0 Comments

fï f,dafl fyd|u wïud''yeuodu i;=áka bkak''iñ;df.a oEi l÷,ska f;;a l< ¥ ldúkaoahd f.a Birthday imarhsia tl ^VIDEO&

iñ;d uqÿkafldgqj lshkafka jir .Kkdjla mqrdjgu ,dxflah ix.S; f,da,Ska mskjQ .dhsldjla lsõfjd;a yß'tod b|ka wo fjklx ;ukaf.a ckm%shlu tf,iu ;shdf.k bkak iñ;d thdf.a 45jk WmkaÈkh Bfha ^09& ieurejd'

iñ;df.a WmkaÈkh l,d f,dalfhka iqN me;=ï /ila ,eì,d ;snqKd'ta w;f¾ ,enqK tl iqNme;=ula oel,d iñ;d f.dvla ixfõ§ jqKd'fï úÈhg iqN me;=ï tla lr,d ;snqfKa wef.a ÈhKsh jk ldúkaoHd wêldß'

ùäfhdajlska ;ukaf.a wdor”h wïuj im%hsia lrmq ldúkaoHd

Thd jf.a wïud flfkla uu oel,d kE"fï f,dafl bkak yeu wïud flfklagu Thd fyd| WodyrKhla'yeuodgu m%d¾:kd lrkafka i;=áka bkak'Th weia fofla fmdä l÷,la yß oel.kak leu;s kE'yeuodgu i;=áka bkak''‘‘ lsh,d ;snqKd'

ùäfhdaj my;ska krUkak'

 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *