Ladies Article
Feb 26, 2013  Views 2397
Aug 07, 2012  Views 2473
yDo frda." fldf,iagfrda,a yd ms<sldjg .=K fok iqÿ¿Ekq lsß lidh
Feb 26, 2016  Views 2593
we÷ula‌ f;dard .ekSfï§ fojrla‌ is;d n,kak
Jul 01, 2016  Views 2606
May 17, 2013  Views 2411
Jan 18, 2013  Views 2983
wdof¾ /l.kak ´fkkï rKavq fjoaÈ fï foaj,a 8 ljodj;a lrkak tmd
Nov 30, 2016  Views 548
Jul 30, 2012  Views 2539
  Models mirror
DANANJI-THARUKA-KALUARACHCHI
images (13)
Mrs World 2013
images (78)
Dinusha Photoshoot
images (13)
Nadeesha Hemamali
images (0)
  Song of the Day - Lyrics
mihidum athare obwa
Hitha Mithuru Sulaga
pethi gilihi giya ma
kauruda pawi pawi th
Sandak Wenna Barinam
Oba Nathuwa Innna Ba
  Films
Aragalaya - Sinhala
Rosa Patikki
Rudraksh
lokuma hinawa sinhal
Park Shin Hye in Don
Best Horror
  Cartoons
Wana Saraa-2015-01-2
SCOOBY DOO (242) 201
Yakari 15.09.2013
SIRI BARA PURA -r17
MEE Media -64
SUTINMAATINs3--6
“B<Ûg uefrkafka uu lshk" ug t,af,kak ,Kq fokak wyk whf.a ys; iqj msKsi” ) ckm%sh k¿ idrx. oeuQ wuq;= igyk
Feb 05, 2018 06:43 pm
view 266 times
0 Comments

“B<Ûg uefrkafka uu lshk" ug t,af,kak ,Kq fokak wyk whf.a ys; iqj msKsi” ) ckm%sh k¿ idrx. oeuQ wuq;= igyk

idrx. Èidfialr lshkafka ljqre;a wdorh lrk ckm%sh k¿fjla'
ish iqmsß rx.kfhka jf.au ksy;udkSlfukq;a idrx. yefudau w;r ckm%shhs'
miq.sh ldf,a úúO l;d idrx. .ek yqjudre jqKd'
wms fï lshkak hkafka idrx. ish uqyqKqfmdf;a oeuQ wmQre igykla .ekhs'
l=uk fya;=jla ksid idrx. fï igyk oeïuo lshk tlkï ys;d.kak wudrehs'
idrx. Y,ks ;drld tlal bkak PdhdrEmhlg igykla ;nñka fukak fï úÈfya l;djla lsh,d ;snqKd'

B,Ûg uefrkafk uu lshk" ug t,af,kak ,Kq fokak wyk" ug mßiaiï fjkak lshk" “f.dín fiak”,df.a iy “f.dínj;S”,df.a ys; iqj msKsi”

 

  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *