Ladies Article
Nov 02, 2013  Views 2471
weia likafka mSkig o@
Aug 24, 2012  Views 2362
Tfí uq;‍%d j, j¾Kh fln÷o tfykï fï .ek;a ie,ls,su;a jkak
Aug 25, 2015  Views 2584
;¨ ur ur uia lkafka wehs
May 24, 2016  Views 2454
uy;a fjkak kï l=rlalka msÜgqhs''' flda,sl=Ügqhs
Dec 16, 2015  Views 2425
Feb 18, 2013  Views 2804
f.or jev myiqjg lr .ekSug
Aug 28, 2014  Views 2552
uqyqÿ wdydr ñY% ´¨n;
Oct 01, 2015  Views 2393
  Models mirror
Rohitha Rajapaksha and tatoyana lee
images (10)
Krishma
images (10)
anusha damayanthi
images (11)
Raini Gunathilake
images (18)
  Song of the Day - Lyrics
Nil Sanda Madala
kandulu unana oya as
Langa Inna Pathuwata
Oba Inne Koheda Kiya
Heenayakda Me
siyak au laba mageth
  Films
Niwataya kawataya
Mariyaan tamil movie
Kaanchi
Aurangzeb 2013
Tadap
Sakman Maluwa
  Cartoons
Wana Saraa-2015-01-2
KATHAREY KUMARA -53-
Transformers (07) 20
Sepa Duka Harana Mee
SELLAM GEWATTA-39
Sura Weera Batta 27.
ckm%sh .dhk Ys,amS ÿ,dÊ OkqIal fjäka tflka miafia odmq ,iaik Preshoot tl fukak
Feb 14, 2018 07:37 pm
view 263 times
0 Comments

ckm%sh .dhk Ys,amS ÿ,dÊ OkqIal fjäka tflka miafia odmq ,iaik Preshoot tl fukakforK v%Sïiagd¾ ;=<ska ìysjQ risl yoj;a wdorfhka Èkd.;a; flfkla ;uhs ÿ,dÊ OkqIal lsh,d lshkafka'

b;ska miq.shod ÿ,dÊ hq. Èúhg msúiqKd'

ÿ,dÊf.a w;.;a fid÷re hqj;sh jqfKa ksud m%kdkaÿ'

b;ska ÿ,dÊf.a wÆ;a ñhqisla ùäfhdajla wdorjka;hskaf.a Èkfhau ksl=;a lr,d ;sfhkjd'

Tjqka fofokdf.a Preshoot tl ;uhs fï ùäfhdajg wrf.k ;sfhkafka'

fï ta ùäfhdajhs'


  Viewer Coments
  Post Your coment
Name :- *
Email :-
Comment :- *